พิธีเปิดและบรรยากาศงาน MONEY EXPO YEAR-END 2020


(จากซ้าย) ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย  วศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย